SPOŠTOVANI STARŠI!

V sredo, 14. 3. 2018 bo izvedena druga splošna stavka vzgoje in izobraževanja, kateri se bodo pridružili tudi zaposleni našega vrtca. Podrobnosti glede stavke si lahko preberete na dopisu s strani SVIZ-a, ki ga lahko zasledite na oglasnih deskah našega vrtca.

V skladu z navodili pristojnega ministrstva, ob zavedanju odgovornosti vrtca do družine ter številu zaposlenih, ki se stavke ne bodo udeležili, bomo na ta dan organizirali varstvo otrok na:

–         enoti Prevrat; za otroke iz enot Slomškova, Prevrat in Tatenbach,

–         enoti Tepanje; za otroke iz enote Tepanje in

–         enoti Loče; za otroke iz enote Loče in krajevnih skupnosti.

Glede na število delavcev bomo lahko predvidoma na enoto Prevrat sprejeli okoli 120 otrok, na enoto Tepanje okoli 40 otrok in na enoto Loče okoli 60 otrok.

Prosimo Vas za razumevanje!

Tomaž POPOVIĆ,

ravnatelj