JAVNI VPIS NOVINCEV ZA ŠOLSKO LETO 2019/ 2020

Obveščamo Vas, da bo v Vrtcu Slovenske Konjice od 1. 2. 2019 do 31. 3. 2019 potekal javni vpis novincev za šolsko leto 2019/2020.

 Vloga za sprejem otroka v vrtec za šolsko leto 2019/2020 bo na voljo od 1. 2. 2019. Izpolnijo jo starši oz. zakoniti zastopniki otroka na posebnem obrazcu, ki bo na razpolago na upravi vrtca (enota Prevrat, Usnjarska cesta 12, Slovenske Konjice), vsak delovni dan med 7. in 15. uro, in na spletni strani vrtca. Vlogo lahko oddate osebno na upravi vrtca, ali jo pošljete po pošti na naslov Vrtec Slovenske Konjice, Usnjarska cesta 12, Slovenske Konjice, najkasneje do 31. 3. 2019. Vlogo za sprejem boste lahko starši oddali tudi na dnevu odprtih vrat, ki bo 9. 3. 2019 v vseh enotah in dislociranih oddelkih v KS.

 Javni vpis novincev poteka po postopku, določenem v Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec, ki je dostopen na spletni strani vrtca. Če se bo v času javnega vpisa novincev za novo šolsko leto v vrtec vpisalo več novincev, kot imamo v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec, in sicer na podlagi kriterijev za sprejem otrok v vrtec. V nasprotnem primeru o sprejemu odloča ravnatelj, oz. od njega pooblačena oseba.

 V naslednjem šolskem letu bomo v enoti Prevrat v Slovenskih Konjicah organizirali popoldanski oddelek. K vpisu v naš vrtec ste tako vabljeni vsi starši, ki imate zaradi službenih obveznosti potrebo po vključitvi otroka v popoldanski oddelek.

 Prav tako bomo poskušali zagotoviti, da bodo v vseh enotah vrtca lahko vključeni tako otroci prvega, kot tudi drugega starostnega obdobja. S tem želimo staršem olajšati prihod in odhod iz vrtca, ki je lažji, če so sorojenci vključeni v eno enoto.

 V novem šolskim letom bo deloval tudi oddelek prilagojenega programa za predšolske otroke. Z odprtjem prilagojenega programa za predšolske otroke s posebnimi potrebami se zagotavlja optimalne pogoje za razvoj otrok, ki zaradi oblik primanjkljajev, ovir oziroma motenj predšolskega programa ne bi zmogli, v prilagojenem programu razvijajo svoja močna področja in sposobnosti.

 Dodatne informacije glede vpisnega postopka lahko dobite pri svetovalni delavki vrtca, Simoni Živec, na telefonski številki 030 313 374 ali po e-pošti simona.zivec@guest.arnes.si.

 Lep pozdrav!

Tomaž Popović,

ravnatelj

VLOGA – ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC 2019-2020