OBVESTILO ZA STARŠE- POLETNE POČITNICE

Spoštovani starši, obveščamo vas o organizaciji dela med poletnimi počitnicami.

DO VKLJUČNO 2. 7. 2021 BO ZA PRIJAVLJENE OTROKE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO POTEKALO V VSEH ENOTAH IN DISLOCIRANIH ODDELKIH V KS.

OD 5. 7. 2021 DO VKLJUČNO 30. 7. 2021 BO ZA PRIJAVLJENE OTROKE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO POTEKALO V DEŽURNIH ENOTAH:

ENOTA PREVRAT Za otroke iz enot Prevrat in Tatenbachova.
ENOTA TEPANJE Za otroke iz enote Tepanje.
ENOTA LOČE Za otroke iz enote Loče in dislociranih oddelkov v KS Jernej in KS Zbelovo.

DISLOCIRAN ODDELEK

V KS ŽIČE

Za otroke iz dislociranih oddelkov v KS Žiče in KS Špitalič.

Enota Tatenbachova, dislociran oddelek v KS Jernej, KS Zbelovo in KS Špitalič bodo v obdobju med 5. 7. 2021 in 30. 7. 2021 ZAPRTI.

OD 2. 8. 2021 DO VKLJUČNO 25. 8. 2021 BO ZA PRIJAVLJENE OTROKE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO POTEKALO V DEŽURNIH ENOTAH:

ENOTA PREVRAT Za otroke iz enot Prevrat in Tatenbachova.
ENOTA TEPANJE Za otroke iz enote Tepanje.
ENOTA LOČE Za otroke iz enote Loče in dislociranih oddelkov v KS Jernej, KS Zbelovo, KS Žiče in KS Špitalič.

Enota Tatenbachova, dislociran oddelek v KS Žiče, KS Jernej, KS Zbelovo in KS Špitalič bodo v obdobju  med 2. 8. 2021 in 25. 8. 2020 ZAPRTI.

OD 26. 8. 2020 BO ZA PRIJAVLJENE OTROKE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO POTEKALO  V VSEH ENOTAH IN DISLOCIRANIH ODDELKIH V KS.

 

Želimo vam prijetno in čim lepše poletje!

Tomaž Popović,

ravnatelj, l. r.