Spoštovani starši!

V skladu z Odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu vas obveščamo, da lahko v prostore vrtca starši in druge osebe, starejše od 15 let vstopajo v vrtec le, če izpolnjujejo pogoj PTC. Izjema so starši in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka, torej zanje ne velja pogoj PTC.

Pogoj PTC za starše velja za vse druge prihode v vrtec: uvajanje otroka, sodelovanje na pogovornih urah in roditeljskih sestankih.

Obvezno je nošenje zaščitne maske in upoštevanje drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje razdalje.

Obveščamo vas tudi, da smo se z Zdravstvenim domom Slovenske Konjice dogovorili, da se lahko starši za namene sodelovanja z vrtcem testirate ob ponedeljkih, med 8. in 8.30 uro, v garaži zdravstvenega doma. Javno testiranje poteka vsak dan, od torka do petka, med 12.30 in 14. uro.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas v skupni želji, da vsi odgovorno ravnamo drug do drugega z veseljem pričakujemo ob začetku novega šolskega leta!

Tomaž Popović, ravnatelj