Datum: 9. 5. 2020

Spoštovani starši!

Na podlagi sklepa Vlade RS, smo vrtci s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) dne 8. 5. 2020 pozno popoldne prejeli okrožnico s podrobnejšimi navodili za odprtje vrtcev.

Ob odprtju vrtcev, ki je predvideno za 18. 5. 2020,  moramo upoštevati dva ključna dokumenta:

  • Priporočila Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) za ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer;
  • Higienska priporočila za vrtce v času epidemije Covid – 19, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

 

Priporočila NIJZ so ključna za varno odpiranje vrtec, saj obsegajo:

  • zdravstvene omejitve tako za zaposlene, kot tudi za otroke;
  • ukrepe za preprečevanje okužb v vrtcu;
  • priporočila za zaposlene;
  • priporočila za oblikovanje skupin in igre na prostem;
  • priporočila za prihod in odhod iz vrtca in drugo.

 

NIJZ priporoča, da je lahko v oddelkih prvega starostnega obdobja (1-3 let) 8 otrok, v oddelkih drugega starostnega obdobja (3-6 let) pa 10 otrok. Skupine bomo oblikovali na podlagi prijav staršev, po priporočilih ZRSŠ, vodile pa jih bodo vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljice, svetovalne delavke. Število prijavljenih otrok moramo poročati MIZŠ.

Dejavnost predšolske vzgoje v Vrtcu Slovenske Konjice se bo organizirala za otroke, ki so v letošnjem šolskem letu vpisani v Vrtec Slovenske Konjice in nimajo zdravstvenih omejitev. Zdravstvene omejitve za otroke za vrnitev v vrtec so opredeljene v prilogi. V primeru, da je v družini, istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, odsvetujemo vrnitev v vrtec. Starši se v tem primeru posvetujte z osebnim zdravnikom.

Starše prosimo, da svojo namero o vključitvi v vrtec posredujete pisno na priloženem obrazcu na e-naslov: simona.zivec@guest.arnes.si, čimprej,  najkasneje pa do torka, 12. 5. 2020, do 12. ure. Nujno potrebujemo podatek o času prihoda in odhoda otroka, da bomo lahko oblikovali stalne vzgojne skupine in s tem upoštevali varnostne ukrepe. V primeru, da otroka ne boste vključili v vrtec, nam prosim to prav tako sporočite, na priloženem obrazcu, na zgornji e-naslov.

Vsi starši, ki boste otroka vključili v vrtec, morate v delu, ki se nanaša na odgovornost staršev, le-to spoštovati in upoštevati. Zato vas pozivamo, da si vsa navodila NIJZ, ki so v prilogi natančno preberete. Pred ponovnim vstopom v vrtec morate izpolniti izjavo (priloga NIJZ).

Starši, ki boste z dnem 18. 5. 2020 vključili otroka vrtec, boste dolžni plačevati vrtec.

O vseh nadaljnjih informacijah boste obveščeni, ko bodo organizirane skupine otrok in vam bomo lahko natančno posredovali informacijo v kateri igralnici bo vaš otrok. Prav tako še ta trenutek nimamo podatka, ali bomo odprli vse enote vrtcev.

V naslednjih dneh lahko pričakujemo kar nekaj izzivov, vendar sem prepričan, da nam bo z dobrim sodelovanjem in medsebojnim zaupanjem uspelo zagotoviti dobro počutje ter optimalne pogoje za otroke, starše in zaposlene.

 

Lep pozdrav!

Tomaž Popović,

ravnatelj

Priloge: