Etika in vrednote
Program »Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju« temelji na prepričanju, da je eno od najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v vrtcih in šolah. Na nacionalni ravni je Inštitut za etiko in vrednote  nosilec projekta v sodelovanju s SAZU. Vrtec sodeluje v projektu že tri leta. In prenaša pridobljena znanja in usmeritve na delo z otroki in sodelovanje s starši.
Program senzibilizacije

PROGRAM SENZIBILIZACIJE – DEDIŠČINA KOT IZZIV USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI

Strokovni delavci se seznanijo z novimi metodami dela, ki vključujejo dediščino kraja. Spoznajo nov pristop k vzgoji in poučevanju, ki obravnava človeka in naravo na celosten način.

Nove metode dela udeleženci izobraževanja uporabijo pri svojem delu in razvijejo individualni pristop k izbrani temi.
S programom dosegamo večjo ustvarjalnost otrok in njihovo povezanost z naravo in domačim krajem ter z razstavo ali drugo obliko predstavitve rezultatov v okviru kampanje Dnevi evropske kulturne dediščine posredujemo sporočilo o pomenu dediščine širšemu okolju. Vrtec s posameznimi udeleženkami sodeluje v projektu že tretje leto.

Zdravje v vrtcu

Zdravje v vrtcu je program Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki z svojimi vsebinami in izobraževanji spodbuja strokovne delavce, da otrokom privzgojijo zdrav način življenja. Gre za širjenje zavesti o pomenu zdravja (prehrana, higiena, gibanje, medsebojni odnosi, itd.) na posameznika s poudarkom na otrocih. Vrtec v projektu sodeluje 5 let in ga, tako vsebinsko kot izvedbeno, ocenjujemo za uspešnega ter pomembnega za vsakodnevno življenje naših otrok.

Eko projekt (EKO šola/vrtec)
Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Naš vrtec se je z letošnjim šolskim letom prvič vključil v ta program. Naloga vrtca v prvem letu sodelovanja je ta,da se pridobi EKO zastava, za katero pa je potrebno izpolniti določene naloge. Naloge so vezane na razpisane dejavnosti, ki jih narekuje EKO šola/vrtec.
Pasavček
Akcija »RED JE VEDNO PAS PRIPET«: ozaveščanje  za večjo varnost otrok med vožnjo in spodbujanje k uporabi otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov.
Z igro do prvih turističnih korakov
V sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije in Skupnostjo vrtcev Slovenije ozaveščamo  vseslovensko gibanje za promocijo turističnih vsebin med najmlajšimi.
Mali sonček
V sodelovanju z Zavodom za šport RS  smo vključeni v gibalni/športni program za predšolske otroke. Vključeni so vsi oddelki vrtca, razen otroci do 2 let.
Varno s soncem
V sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ozaveščamo otroke, starše in delavce vrtca o pomenu zaščite pred škodljivimi posledicami sončnih žarkov pri aktivnostih na prostem.
Medgeneracijsko druženje
S prebivalci doma starejših občanov, Lambrechtov dom. Sodelujejo najstarejše skupine, tako da se enkrat na mesec družijo s starejšimi občani, tako da skupaj telovadijo, preberejo kakšno pravljico ali skupaj kaj zapojejo.