CENE PROGRAMOV V VRTCIH ZNAŠAJO MESEČNO NA OTROKA PO POSAMEZNIH PROGRAMIH PREDŠOLSKE VZGOJE:

Vrste programa Cena programa v EVR
1. starostno obdobje do 3 let – dnevni program 476,22
2. starostno obdobje 3 do 6 let – dnevni program 339,74
Kombinirani oddelki in oddelki 3 do 4 leta – dnevni program 359,72
Poldnevni program v kombiniranih oddelkih in v oddelkih 2. Starostnega obdobja 305,77