CENE PROGRAMOV V VRTCIH ZNAŠAJO MESEČNO NA OTROKA PO POSAMEZNIH PROGRAMIH PREDŠOLSKE VZGOJE:

Vrste programa Cena programa v EUR
1. starostno obdobje do 3 let – dnevni program 495,27
2. starostno obdobje 3 do 6 let – dnevni program 366,92
Kombinirani oddelki in oddelki 3 do 4 leta – dnevni program 388,50
Poldnevni program v kombiniranih oddelkih in v oddelkih 2. Starostnega obdobja 330,23
Razvojni oddelek* 948,46

*Starši plačajo delež od cene rednega programa in ne od cene razvojnega oddelka

Sklep cene vrtec v (PDF obliki)