CENE PROGRAMOV V VRTCIH ZNAŠAJO MESEČNO NA OTROKA PO POSAMEZNIH PROGRAMIH PREDŠOLSKE VZGOJE:

Vrste programa Cena programa v EVR
1. starostno obdobje do 3 let – dnevni program 450,12
2. starostno obdobje 3 do 6 let – dnevni program 321,24
Kombinirani oddelki in oddelki 3 do 4 leta – dnevni program 340,10
Poldnevni program v kombiniranih oddelkih in v oddelkih 2. Starostnega obdobja 289,12