Datum: 30. 5. 2020

 OBVESTILO ZA STARŠE: DELOVANJE VRTCA OD 1. 6. 2020 DALJE

Spoštovani starši!

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z dne 28.5.2020, s 1.6.2020 vstopamo v novo fazo odprtja vrtcev.

 ORGANIZACIJA DELA V VRTCU OD 1. 6. 2020

Oddelki bodo delovali v skladu z veljavnimi normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje. Ob smiselni uporabi smernic NIJZ, bomo v naslednjem tednu tako vzpostavili organizacijo dela, kot je bila pred razglašeno epidemijo. Organizacija je oblikovana na podlagi povratnih informacij staršev o vključitvi otroka v vrtec.

OPROSTITEV PLAČILA STARŠEV ZA OTROKE, KI OD 18. 5. DO 30. 6. 2020 NE OBISKUJEJO VRTCA

Na podlagi okrožnice MIZŠ, št. 6030-2/2020/15, z dne 28. 5., vas obveščamo, da je, v skladu s tretjim interventnim zakonom, predvidena tudi oprostitev plačila staršev za vrtec (tretji interventni zakon bo Vlada Republike Slovenije sprejela in potrditev v naslednjih dneh). Starši, ki so se iz različnih razlogov odločili, da otrok ne vključijo v vrtec, imajo vrtec v obdobju od 18. 5. do 30. 6. brezplačen.

ZDRAVSTVENO HIGIENSKE USMERITVE

Zdravstveno higienske usmeritve ostajajo enake, kot v času delovanja vrtca pod posebnimi pogoji (uporaba zaščitnih mask, razkuževanje rok odrasle osebe, omejeno število staršev vrtcu, vzdrževanje primerne razdalje).

Osnovno vodilo ostaja, da pridejo v vrtec samo zdravi otroci.

 Starši ob prihodu v vrtec upoštevajo Navodila za starše o delovanju vrtca od 1. 6. 2020, s prilogami.

Znotraj vrtca skušamo ustvariti čim bolj varen prostor za zaposlene in vaše otroke, zato Vas naprošamo, da nam pri tem pomagate, z upoštevanjem ukrepov in protokolov. Zavedamo se, da se izven ustanov ukrepi sproščajo, a za zagotavljanje zdravja otrok, staršev in zaposlenih, moramo vsi skrbno upoštevati vsa navodila.

Vse dobro!

Tomaž Popović, ravnatelj

Vrtec Slovenske Konjice

Navodila za starše o delovanju vrtca od 1.6.2020

PRILOGA 1 Protokol za starše za preprečevanje širjenja COVID-19

PRILOGA 2 Izjava staršev v primeru bolezni, ko je otrok že vključen v vrtec

PRILOGA 3 Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec