UPRAVA VRTCA SLOVENSKE KONJICE
Slomškova 1
3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 757 28 70
Faks: 03 757 28 89
Elektronski naslov: info@vrtec-konjice.si

 

RAVNATELJ
Tomaž Popović, dipl. vzg.
Telefon: 03 757 28 86
Mobitel: 030 313 454
E-pošta: tomaz.popovic@guest.arnes.si

 

POMOČNICA RAVNATELJA
Ksenija Jerman, dipl. vzg.
Telefon: 030 313 453
ksenija.jerman@guest.arnes.si

 

SVETOVALNA DELAVKA
Simona Živec, univ. dipl. soc. ped., nadomešča jo       univ. dipl. ped.Damjana Jazbinšek
Telefon: 03 620 26 71
Mobitel: 030 313 374
E-pošta: simona.zivec@guest.arnes.si;

damjana.jazbinšek@gmail.com

 

 

ORGANIZATORKA PREHRANE IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA
Doroteja Purkeljc, prof. biologije in gospodinjstva
Telefon: 030 642 731
E-pošta: doroteja.purkeljc@guest.arnes.si

 

TAJNIŠTVO
Ksenija Kotnik, poslovni sekretar
Vlasta Prosenak, administrator
Telefon: 03 757 28 70
E-pošta: ksenija.kotnik@guest.arnes.si

 

RAČUNOVODSTVO
Tanja Egartner, računovodkinja
Telefon: 03 757 28 81
Mobitel: 030 313 450
E-pošta: tanja.egartner@guest.arnes.si

 

PLAČILA STARŠEV
Helena Sevšek, knjigovodja
Telefon: 03 757 28 87
E-pošta: helena.sevsek@guest.arnes.si

 

VZDRŽEVANJE
Gregor Kos, Darko Repnik
Mobitel: 030 313 451

 

ENOTA SLOMŠKOVA
Slomškova 1
3210 Slovenske Konjice
Mobitel (vhod 1): 030 313 445
Mobitel (vhod 2): 030 313 447
E-pošta: vrtec.slomskova@guest.arnes.si

 

ENOTA TATENBAHOVA
Tatenbahova ulica 5
3210 Slovenske Konjice
Mobitel (vhod 1): 030 313 455
Mobitel (vhod 2): 030 313 392
E-pošta: vrtec.tatenbachova@guest.arnes.si

 

ENOTA PREVRAT
Usnjarska 12
3210 Slovenske Konjice
Telefon: 575 41 10
Mobitel (vhod 1): 030 313 386
Mobitel (vhod 2): 030 313 385
E-pošta: vrtec.prevrat@guest.arnes.si

 

ENOTA TEPANJE
Tepanje 27
3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 620 26 70
Faks: 03 620 26 70
Mobitel: 030 313 448
E-pošta: vrtec.tepanje@guest.arnes.si

 

ENOTA LOČE
Šolska ulica 2
3215 Loče
Telefon: 03 576 31 25
Telefon (oddelek v ZD): 030 640 052
Mobitel: 030 313 387
E-pošta: vrtec.loce@guest.arnes.si

 

DISLOCIRAN ODDELEK V KS ŽIČE
Žiče 14
3215 Loče
Telefon (OŠ Žiče): 03 576 40 36
Mobitel: 030 313 452
E-pošta: vrtec.zice@guest.arnes.si

 

DISLOCIRAN ODDELEK V KS ŠPITALIČ
Špitalič 2
3215 Loče
Telefon (OŠ Špitalič): 03 576 31 33
E-pošta: vrtec.spitalic@guest.arnes.si

 

DISLOCIRAN ODDELEK V KS ZBELOVO
Gasilski dom Zbelovo
3215 Loče
Mobitel: 030 313 394
E-pošta: vrtec.zbelovo@guest.arnes.si

 

DISLOCIRAN ODDELEK V KS JERNEJ
Sv. Jernej 40
3215 Loče
Telefon (OŠ Jernej): 03 576 40 37
Mobitel: 030 313 389
E-pošta: vrtec.jernej@guest.arnes.si