UPRAVA VRTCA SLOVENSKE KONJICE
Usnjarska ulica 12
3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 757 28 70
E-pošta: info@vrtec-konjice.si

 

RAVNATELJ
Tomaž Popović, dipl. vzg.
Telefon: 03 757 28 86
Mobitel: 030 313 454
E-pošta: tomaz.popovic@guest.arnes.si

 

POMOČNICA RAVNATELJA
Ksenija Jerman, dipl. vzg.
Telefon: 03 5754 110
Mobitel: 030 313 453
E-pošta: ksenija.jerman@guest.arnes.si

 

SVETOVALNA DELAVKA
Simona Živec, univ. dipl. soc. ped.
Telefon: 03 757 28 83
Mobitel: 030 313 374
E-pošta: simona.zivec@guest.arnes.si;

 

ORGANIZATORKA PREHRANE IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA
Doroteja Purkeljc, prof. biologije in gospodinjstva
Telefon: 03 757 28 80
Mobitel: 030 642 731
E-pošta: doroteja.purkeljc@guest.arnes.si

 

TAJNIŠTVO
Ksenija Kotnik, tajnik VIZ VI.
Telefon: 03 757 28 70
E-pošta: ksenija.kotnik@guest.arnes.si

 

RAČUNOVODSTVO
Tanja Egartner, računovodkinja
Vlasta Prosenak, administrator
Telefon: 03 757 28 81
Mobitel: 030 313 450
E-pošta: tanja.egartner@guest.arnes.si

 

PLAČILA VZGOJNIN
Helena Sevšek, knjigovodja
Telefon: 03 757 28 87
E-pošta: helena.sevsek@guest.arnes.si

 

VZDRŽEVANJE
Gregor Kos, Darko Repnik
Mobitel: 030 313 451

ENOTA PREVRAT, ENOTA SLOMŠKOVA
Usnjarska ulica 12
3210 Slovenske Konjice
Mobitel odd. vzg. Laure, Klaudije in Maje:
030 313 386
Mobitel odd. vzg. Zlatke, Katarine in Teje:
030 313 445
Mobitel odd. vzg. Gabrijele, Dorice, Marjetke in Slavice:
030 313 447
Mobitel odd. vzg. Metke, Marjane in Irene:
030 313 385
E-pošta: vrtec.prevrat@guest.arnes.si
E-pošta: vrtec.slomskova@guest.arnes.si

 

ENOTA TATENBAHOVA
Tatenbahova ulica 5
3210 Slovenske Konjice
Mobitel (vhod 1): 030 313 455
Mobitel (vhod 2): 030 313 392
E-pošta: vrtec.tatenbachova@guest.arnes.si

 

ENOTA TEPANJE
Tepanje 27
3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 620 26 70
Mobitel: 030 313 448
E-pošta: vrtec.tepanje@guest.arnes.si

 

ENOTA LOČE
Šolska ulica 2
3215 Loče
Pritličje: 03 620 94 44
Zg. nadstropje: 03 576 31 25
Mobitel: 030 313 387
E-pošta: vrtec.loce@guest.arnes.si

 

DISLOCIRAN ODDELEK V KS ŽIČE
Žiče 14
3215 Loče
Telefon (OŠ Žiče): 03 576 40 36
Mobitel: 030 313 452
E-pošta: vrtec.zice@guest.arnes.si

 

DISLOCIRAN ODDELEK V KS ŠPITALIČ
Špitalič 2
3215 Loče
Telefon (OŠ Špitalič): 03 757 29 79
E-pošta: vrtec.spitalic@guest.arnes.si

 

DISLOCIRAN ODDELEK V KS ZBELOVO
Gasilski dom Zbelovo, Zbelovo 7/a
3215 Loče
Mobitel: 030 313 394
E-pošta: vrtec.zbelovo@guest.arnes.si

 

DISLOCIRAN ODDELEK V KS JERNEJ
Sv. Jernej 40
3215 Loče
Telefon (OŠ Jernej): 03 576 40 37
Mobitel: 030 313 389