ENOTA PREVRAT

Usnjarska cesta 12,

3210 Slovenske Konjice

UPRAVA: Tel: 03 757 28 70

E-pošta: info@vrtec-konjice.si

 

PREVRAT 1:

Tel.igralnice 1,2,3,4:   030 313 386

Tel. igralnice 5,6,7: 030 313 445

PREVRAT 2:

Tel. igralnice 8,9,10,11: 030 313 447

Tel. igralnice 12,13,14: 030 313 385

E-pošta: vrtec.prevrat@guest.arnes.si

Poslovni čas vrtca: 5.30 -16.30

Popoldanski oddelek: 16.30-20.30

ENOTA TATENBAHOVA
Tatenbahova ulica 5,
3210 Slovenske Konjice
Mobitel (vhod 1): 030 313 455
Mobitel (vhod 2): 030 313 392
E-pošta: 
vrtec.tatenbachova@guest.arnes.si                                                                                                Poslovni čas vrtca: 5.30 -16.00

ENOTA TEPANJE
Tepanje 27
3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 620 26 70
Mobitel: 030 313 448
E-pošta: 
vrtec.tepanje@guest.arnes.si                                                                                                                Poslovni čas vrtca: 5.30 -16.00

ENOTA LOČE
Šolska ulica 2
3215 Loče
Pritličje: 03 620 94 44
Zg. nadstropje: 03 576 31 25
Mobitel: 030 313 387
E-pošta: 
vrtec.loce@guest.arnes.si                                                                                                                          Poslovni čas vrtca: 5.30 -16.00

DISLOCIRAN ODDELEK V KS ŽIČE
Žiče 14
3215 Loče
Telefon (OŠ Žiče): 03 576 40 36
Mobitel: 
030 313 452
E-pošta: 
vrtec.zice@guest.arnes.si                                                                                                                         Poslovni čas vrtca: 6.00 -15.30

 

DISLOCIRAN ODDELEK V KS ŠPITALIČ
Špitalič 2
3215 Loče
Telefon (OŠ Špitalič): 03 757 29 79
E-pošta: 
vrtec.spitalic@guest.arnes.si                                                                                                                Poslovni čas vrtca: 6.30 -15.30

DISLOCIRAN ODDELEK V KS ZBELOVO
Gasilski dom Zbelovo, Zbelovo 7/a
3215 Loče
Mobitel: 030 313 394
E-pošta: 
vrtec.zbelovo@guest.arnes.si                                                                                                              Poslovni čas vrtca: 6.00 -15.30

DISLOCIRAN ODDELEK V KS JERNEJ
Sv. Jernej 40
3215 Loče
Telefon (OŠ Jernej): 03 576 40 37
Mobitel: 030 313 389                                                                                                                                              
Poslovni čas vrtca: 5.30 -15.30