JAVNI VPIS NOVINCEV ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Obveščamo Vas, da bo v Vrtcu Slovenske Konjice od 13. 02. 2017 do 31. 03. 2017 potekal javni vpis novincev za šolsko leto 2017/2018.
Dan odprtih vrat bo v soboto 04. 03. 2017 v vseh enotah in dislociranih oddelkih v KS.

Vlogo za sprejem otroka v vrtec za olsko leto 2017/2018 bo na voljo od 13. 02. 2017. Izpolnijo jo stari oz. zakoniti zastopniki otroka na posebnem obrazcu, ki bo na razpolago na upravi vrtca (Slomkova 1, Slovenske Konjice), vsak delovni dan med 7. in 15. uro, in na spletni strani vrtca. Vlogo lahko oddate osebno na upravi vrtca, ali jo poljete po poti na naslov Vrtec Slovenske Konjice, Slomkova 1, Slovenske Konjice, najkasneje do 31. 03. 2017.
Vlogo za sprejem boste lahko starši oddali tudi na dnevu odprtih vrat.

Javni vpis novincev poteka po postopku, določenem v Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Ur. l. RS, št. 27/2012), ki je dostopen tudi na spletni strani vrtca. Če se bo v času javnega vpisa novincev za novo šolsko leto v vrtec vpisalo več novincev, kot imamo v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec, in sicer na podlagi kriterijev za sprejem otrok v vrtec. V nasprotnem primeru o sprejemu odloča ravnatelj oz. od njega pooblačena oseba.

Dodatne informacije glede vpisnega postopka lahko dobite pri svetovalni delavki vrtca, Damjani Jazbinšek, na telefonski številki 030 313 374 ali po e-pošti: damjana.jazbinsek@guest.arnes.si

Lep pozdrav!
Tomaž Popović,
ravnatelj