Spoštovani starši!

Poletne počitnice se počasi poslavljajo in približuje se začetek novega šolskega leta. Po pošti boste prijeli vabilo za prvi roditeljski sestanek, na katerem vam bomo posreodvali vse pomembne informacije glede obiskovanja vrtca v novem šolskem letu. Sestanki bodo v ponedeljek, 30. avgusta, popoldan.

Vse starše otrok novincev obveščamo, da so v Skladu z določili 51/a člena Zakona o nalezljivih bolezni,  najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, dolžni predložiti strokovnemu delavcu v oddelku potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, iz katerega izhaja, da je otrok bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, oz. potrdilo iz katerega izhaja, da otrok ni bil cepljen, za to pa obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi celjenja iz 22/č člena Zakona o nalezljivih bolezni. V kolikor starši potrdila, najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec ne bodo dostavili, vrtec vključitev necepljenega otroka zavrne, Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca pa razveže.

Veselimo se srečanja z vami.

Tomaž Popović,

ravnatelj