Skoči na glavno vsebino

Spoštovani.

Poletne počitnice se počasi poslavljajo in priblžuje se začetek novega šolskega leta. V naslednjih dneh boste domov prejeli vabilo na prvi roditeljski sestanek, na katerem boste lahko spoznali strokovni delavki, ki bosta spremljali Vašega otroka v vrtcu. Roditeljski sestanki bodo potekali v sredo 30.8.2023, razen v dislociranem oddelku KS Zbelovo bo sestanek potekal v torek 29.8.2023. Točna ura bo napisana na vabilu.

Radi bi Vas tudi seznanili, da bodo v četrtek, 31. avgusta oddelki v vrtcu oblikovani po novem seznamu za šolsko leto 2023/2024. Otroci, ki že obiskujejo naš vrtec, bodo razporejeni v nove oddelke. Otroci, ki se bodo prvič vključili v vrtec, pa imajo možnost na ta dan spoznati strokovni delavki in ostale otroke, si pogledati igralnico ter prostore vrtca. Na ta dan otroci novinci ne morejo ostati sami v vrtcu, ampak v spremstvu starša. Več informacij o tem dnevu boste prejeli na prvem roditeljskem sestanku.

Vse starše otrok novincev obveščamo, da so v skladu z določili 51. a člena Zakona o nalezljivih bolezni, najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, dolžni predložiti strokovnemu delavcu v oddelku potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, iz katerega izhaja, da je otrok bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, oz. potrdilo iz katerega izhaja, da otrok ni bil cepljen, za to pa obstajajo medicinski razlogi. V kolikor starši potrdila, najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec ne bodo dostavili, vrtec vključitev necepljenega otroka zavrne, Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca pa razveže.

Starše otrok novincev obveščamo tudi, da lahko na pristojnem centru za socialno delo vložijo vlogo za znižano plačilo vrtca.

Veselimo se novega šolskega leta in sodelovanja z vami!

Tomaž Popović, ravnatelj

Dostopnost