Skoči na glavno vsebino
TEMELJNE NALOGE IN VIZIJA VRTCA

Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, skrbi za izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za celovit razvoj otrokovih sposobnosti. Pri tem upoštevamo pravice, ki so zapisane v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, Konvenciji o otrokovih pravicah, v Ustavi RS in drugih mednarodnih dokumentih.

Vizija Vrtca Slovenske Konjice izhaja iz našega poslanstva. Vizijo in vrednote smo opredelili vsi zaposleni v sodelovanju s starši, otroki in zunanjimi sodelavci. Naša vizija je zapisana na spletni strani, jedilnikih, obvestilih, publikacijah, vabilih …  Vizijo vrtca smo zaposleni ponotranjili in deluje kot vabljiva podoba želene prihodnosti za katero si prizadeva sleherni od nas.

Vizija Vrtca Slovenske Konjice: “V naši hiši živimo, ustvarjamo, delamo, da znamo in zmoremo za danes in jutri,” nas obvezuje v skrbi  za razvoj otrok in njihovih potreb, potreb njihovih staršev in vseh, ki sodelujemo v vzgojno – izobraževalnem procesu.

Dostopnost