Program dela vrtca in prednostno nalogo vsako leto določimo z Letnim delovnim načrtom.