Skoči na glavno vsebino

Svetovalno delo v Vrtcu Slovenske Konjice opravlja svetovalna delavka Simona Živec, in sicer v vseh enotah in dislociranih oddelkih v KS.

 

Temeljna naloga svetovalne službe v vrtcu je, da se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno – izobraževalnega dela v vrtcu.

Svetovalna delavka pomaga in sodeluje z vsemi v vrtcu; otroki, starši, vzgojiteljicami, pomočniki vzgojiteljic, vodstvom vrtca ter po potrebi z zunanjimi institucijami.

 

S svetovalno delavko se lahko posvetujete, če:

  • potrebujete informacije glede vpisa in vstopa vašega otroka v vrtec;
  • potrebujete pomoč pri uvajanju vašega otroka v vrtec;
  • potrebujete pomoč ob vstopu otroka v šolo;
  • se želite posvetovati o vzgoji, otrokovem razvoju in učenju v predšolskem obdobju;
  • potrebujete nasvet ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, razveza oz. ločitev, selitev, smrt, odvisnost, druge socialne, zdravstvene, ekonomske stiske v družini …);
  • potrebujete pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk;
  • potrebujete pomoč pri vodenju postopka usmerjanja za otroka s posebnimi potrebami;
  • se želite vključiti v različne aktivnosti vrtca;
  • oziroma potrebujete kakršenkoli nasvet ali pomoč.

 

Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte. Pokličete jo lahko na telefonsko številko 030 313 374 ali ji pišete po e – pošti simona.zivec@guest.arnes.si.

 

V okviru svetovalne službe imamo v vrtcu tudi zunanje sodelavce, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami (logopedinja, surdopedagoginja, specialna pedagoginja, tiflopedagoginja).

Dostopnost