Skoči na glavno vsebino

V našem vrtcu spoštujemo različnost, zato namenjamo otrokom s posebnimi potrebami še posebno skrb in pozornost.

V skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so otroci s posebnimi potrebami:

  • otroci z motnjami v duševnem razvoju;
  • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije;
  • gluhi in naglušni otroci;
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami;
  • gibalno ovirani otroci;
  • dolgotrajno bolni otroci;
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja;
  • otroci z avtističnimi motnjami;
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Otroci so vključeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (otrok je vključen v »redni« oddelek vrtca in mu je skladno z odločbo nudena dodatna strokovna pomoč/fizični spremljevalec in/ali ustrezni pripomočki, v oddelku, v katerega je vključen, pa se izvajajo tudi ustrezne prilagoditve vzgojno-izobraževalnega dela).

V šolskem letu 2018/19 smo v vrtcu s ponosom odprli razvojni oddelek, v katerega so lahko vključeni otroci s posebnimi potrebami pri celostnem razvoju ali na nekaterih specifičnih področjih. Otrok je v prilagojen program za predšolske otroke usmerjen z odločbo ZRSŠ. Specialna pedagoginja, ki izvaja vzgojno-izobraževalni proces, individualno prilagaja delo vsakemu otroku, kljub vsemu pa skrbi za navezovanje stikov in socializacijo. V svoje delo vpeljuje elemente montessori pedagogike. Zelo dobro sodelujemo z OŠ V parku, kjer lahko uporabljamo njihovo gibalnico in senzorno sobo oz. snoezelen. S skupnimi močmi premikamo meje, spodbujamo samostojnost, vključevanje v družbo in kar je najpomembnejše – rišemo nasmeh na obraz otrokom in staršem. Otrok resnično dobi občutek, da je vreden, da je pomemben, da je slišan in opažen, staršem pa je njegov napredek v ponos. Naše vodilo pri vzgojnem delu je: »BODI DRUGAČEN, A HKRATI ENAK«.

Več o samem postopku usmerjanja si lahko preberete na spletni strani Zavoda RS za šolstvo (www.zrss.si), kjer postopke vodijo in izdajajo odločbe.

Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovnjaki iz zunanjih ustanov (logoped, specialni pedagog, tiflopedagog, surdopedagog).

Za dodatne informacije glede postopka usmerjanja se lahko obrnete na svetovalno delavko, Simono Živec

Dostopnost