Skoči na glavno vsebino

POSTOPNO UVAJANJE OTROKA V VRTEC

 

 

SODELOVANJE S STARŠI

Sodelovanje med starši in vrtcem temelji na skupnem cilju poznavanja otroka, omogočanja optimalne vzgoje, izobraževanja, razvoja ter srečnega in zdravega otroštva. Starši so sestavni del življenja in dela v vrtcu. Zavedamo se, da je spoštljiva dvosmerna komunikacija pot, ki vodi h kvalitetnim odnosom in s tem tudi k večji kvaliteti dela. Za kvalitetno delo je pomembno sodelovanje staršev z vrtcem.

Dobro partnersko sodelovanje med starši in strokovnimi delavci je zelo pomembno.  Medsebojni odnosi, komunikacija ter sodelovanje med strokovnimi delavci in starši so dejavniki, ki ugodno vplivajo na vsestranski razvoj otrok in njihovo dobro počutje v vrtcu.

Program sodelovanja vsebuje medsebojno informiranje, izobraževanje, skupno doživljanje staršev, otrok in strokovnega osebja.

 

 

PRVI RAZGOVOR Z VZGOJITELJEM

Pred vstopom otroka v vrtec se lahko starši  pogovorite o svojem otroku z vzgojiteljem, ki bo dnevno skrbel za vašega otroka. S strokovnim delavcem si boste lahko izmenjali vse pomembne informacije.

 

 

PREHRANJEVANJE

Pomembno je, da ste starši seznanjeni, kako poteka dan v vrtcu, vzgojitelj pa je seznanjen z otrokovim ritmom spanja in hranjenja doma. Če je razkorak velik, se boste skupaj z vzgojiteljem dogovarjali, kako uglasiti otrokov ritem in red, ki velja v vrtcu.

To se lahko začne že pred vstopom v vrtec doma in se nadaljuje v obdobju  uvajanja v vrtcu.

Osnovno vodilo pri uvajanju otroka v vrtec je upoštevanje otrokovih potreb in načelo postopnosti.

 

 

UVAJALNO OBDOBJE

Starši imate možnost postopnega uvajanja otroka v vrtec. V času vključitve otroka v vrtec ste prvi dan starši v oddelku skupaj z otrokom, nato pa svojo prisotnost postopoma zmanjšujete. S tem zagotovimo varnost vsem udeleženim v uvajalnem obdobju.

Otrok ima možnost varnega navezovanja stikov z novimi ljudmi in okoljem. Postopoma vzpostavi odnos zaupanja in bližine, kar mu lajša prehod od doma v vrtec.

 

 

POSLAVLJANJE …

Posebno pozornost je potrebno nameniti poslavljanju, odhajanju staršev iz vrtca.  Nekateri ste navajeni odhajati brez poslavljanja, na hitro ali pa potrebujete daljši čas in počakate, da vas otrok »spusti«. O  poslavljanju se boste pogovorili z vzgojiteljem. Vzgojitelj bo vzpostavil stik povsem drugače z otrokom, ki še nima izkušnje ločevanja od staršev, kot z otrokom, ki je že dodobra spoznal, da je tudi bivanje v družbi drugih lahko varno in prijetno, ter da se mama in oče vedno vrneta.

 

 

SPANJE OTROK

Vedenje vzgojitelja o spalnih potrebah in navadah otroka, bo vzgojitelju omogočilo, da skuša pripraviti čim bolj domače okolje.  Morda bodo spremembe v spalnem vzorcu eden od pomembnejših vidikov, na podlagi katerih bo vzgojitelj ocenil potek uvajanja otroka v skupino. Seveda pa otroci, s tem ko postajajo starejši, potrebujejo vedno manj počitka. Prehod od dveh počitkov na enega popoldanskega se po navadi zgodi med 15 in 18 mesecem, počitek čez dan pa postane stvar preteklosti nekje do petega leta.

 

 

DOBRO POČUTJE OTROKA

Vzgojitelj ima možnost narediti otroku lep dan, zanimiv, učno bogat, izkustven, ustvarjalen …

Aktiven in motiviran otrok razvija svojo samostojnost, samoiniciativnost, radovednost, komunikacijo, sposobnost razmišljanja, ustvarjalno izražanje in si pridobiva zdravo podobo o sebi.

 

 

 

STARŠ V ODDELKU

Starši se lahko v življenje in delo v oddelku, kjer je vaš otrok, vključite tudi kasneje, ob različnih priložnostih. O načinu in vsebini vaše vključitve v oddelek se boste dogovarjali s strokovnim delavcem v oddelku.

 

 

DNEVNA IZMENJAVA INFORMACIJ

Starši in strokovni delavci si vsak dan izmenjujete informacije o otroku. Kratke informacije ne ogrožajo poteka dela v skupini, so pa dragocene, saj  otroku omogočijo kontinuirano nadaljevanje dne. Starši in vzgojitelji tako bolje razumete otrokovo vedenje in se ustrezno odzovete na otrokove potrebe tistega dne, saj ste seznanjeni z otrokovim počutjem in dogajanjem v vrtcu ali doma.

 

 

DRUŽENJA S STARŠI

Formalne oblike druženj: roditeljski sestanki, govorilne-pogovorne ure in

neformalne oblike druženj: delavnice, prireditve za otroke in starše …

 

 

VRTEC SLOVENSKE KONJICE

Usnjarska cesta 12

3210 Slovenske Konjice

(03) 757 28 70

 

Dostopnost